La clau de l'Armari és un col·lectiu LGTBI+, l'àmbit d'actuació és les illes d'Eivissa i Formentera, i els fins són:

  • Afavorir el lliure desenvolupament de les persones en sintonia amb la seva orientació sexual i identitat de gènere, removent qualsevol obstacle social o discriminació cap a les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, intergènere, etc.
  • Servir de via per coordinar, estudiar i orientar sobre polítiques d'igualtat, transformació social i educació en el respecte a la diversitat sexual, familiar i afectiva.
  • Promoure valors de respecte cap a la diversitat d'orientació sexual i identitat de gènere i sensibilitzar sobre la realitat social de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals a través de la cultura i els mitjans de comunicació.
  • Vertebració i foment de l'associacionisme LGBT, procurant la cobertura necessària per al desenvolupament del moviment per la igualtat de gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, intergènere, etc.
  • Fomentar la visibilitat de les dones lesbianes i la seva participació en el moviment LGBTIQ+.
  • Conscienciar sobre hàbits de vida saludable i treballar específicament la prevenció del VIH-SIDA i altres infeccions de transmissió sexual.
  • Contribuir a la millora de la qualitat ambiental, promovent el desenvolupament sostenible i el foment d'espais per a la convivència en models de ciutat integradors.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Podeu consultar els nostres estatuts aquí